A A A
Siedziba firmy

Jesteśmy najdłużej działającą firmą brokerską w naszym regionie. 

Posiadamy zezwolenie Ministra Finansów nr 409 z 9.08.1993 roku na prowadzenie działalności brokerskiej. Jesteśmy więc firmą stabilną i doświadczoną, co powoduje, iż znamy potrzeby i oczekiwania Klienta i potrafimy je spełnić. 

Reprezentujemy interesy Klienta. Jesteśmy jego doradcą i przedstawicielem w kontaktach z zakładami ubezpieczeń.

Nasza działalność jako brokera polega na zabezpieczeniu wymagań  i potrzeb ubezpieczeniowych Klienta, zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie.

Opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeń  i wyszukujemy najlepsze warunki pokrycia ubezpieczeniowego dla naszego mocodawcy. W przypadku zaistnienia szkody aktywnie uczestniczymy w procesie jej likwidacji.

  Specyficzny charakter pracy brokera powoduje, iż jest ona ściśle uregulowana prawnie i podlega nadzorowi państwowemu, co służy zapewnieniu odpowiednich standardów poziomu świadczonych usług oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa finansowego.

Posiadamy wymagane przez prawo zabezpieczenia w związku z wykonywaną działalnością w postaci polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu brokera

Z naszych wieloletnich doświadczeń korzystają klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Zachodniej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz Conecto Broker.

Conecto Broker to  połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich.

CONECTO BROKER powstało w 2018 roku, jako połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by oferować lepszy i szerszy serwis w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec ubezpieczycieli, zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich i tym samym skuteczniej reprezentować Klientów.

-

Korzystamy z plików cookies - wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Nie wyrażasz zgody, strona nie być w pełni funkcjonalna !

JM Guest House All Rights Reserved.

Goldsystem-International by hosting.gorz.biz