A A A

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl)

  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  3. Reklamacje można zgłosić w następujący sposób:

  4. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną w tym celu komórkę organizacyjną

  5. Kancelaria Brokerska Faktor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

  6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Kancelaria Brokerska Faktor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

INFORMACJA O CHARAKTERZE OTRZYMYWANEGO WYNAGRODZENIA

Kancelaria Brokerska Faktor otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w postaci prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.