A A A

Kancelaria Brokerska FAKTOR działa w imieniu i na rzecz Klientów. Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej ochrony w zakresie ubezpieczeń.


Oferujemy pełną ofertę usług brokerskich polegającą na:

 - analizie rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych

- przygotowaniu indywidualnego programu ochrony

- negocjacji szczegółowych warunków ubezpieczenia, uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów

- fachowe doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń

- obsługa wdrożonego programu, jak również monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów

- pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych


TWORZENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO

Opracowując program ubezpieczeniowy, kierujemy się konkretnymi przesłankami wynikającymi z analizy ryzyk, ze specyfiki działalności i indywidualnych potrzeb firmy Klienta. Mamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie i w wykorzystujemy je we współpracy z naszymi Klientami.

Na podstawie analizy zagrożeń i przebiegu historii ubezpieczeniowej, dobieramy odpowiednie rodzaje, zakresy ubezpieczeń oraz odpowiednie klauzule ubezpieczeniowe, które w są dodatkową ochroną. Jeśli wymaga tego sytuacja proponujemy zmiany i modyfikacje obowiązujących zapisów ubezpieczeniowych, np. objęcie ochroną nowych ryzyk, zmianę sum ubezpieczenia, zwiększenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie itd.

W celu zapewnienia pełnej ochrony wprowadzamy klauzule pomagające dostosować ogólne warunki ubezpieczenia do potrzeb klienta w ten sposób  pragniemy wyeliminować  zapisy niekorzystne dla Klienta z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przyszłej likwidacji szkód, usprawnienia obsługi ubezpieczeniowej, wypłaty odszkodowań.

Program stworzony przez nas ma na celu chronić mienie, jak również inwestycje i zakupy Klientów.


PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

W naszej ofercie znajdują się wszystkie produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku między innymi:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia komunikacyjne

- ubezpieczenia finansowe

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie na życie


POMOC PRZY ORGANIZACJI PRZETARGU NA WYBÓR UBEZPIECZYCIELA

Wiele podmiotów, na mocy Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zobligowana jest do zawierania umów ubezpieczenia zgodnie z określonymi procedurami.

Oferujemy pomoc w  rzetelnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Dzięki naszemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń jesteśmy pomocni przy:

- opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- określeniu warunków, jakim muszą sprostać stający do przetargu ubezpieczyciele

- ustalaniu kryteriów oceny ofert

- zanalizowaniu/ustalaniu sposobów obliczenia ostatecznej ceny oferty.


POMOC PRZY LIKWIDACJI SZKÓD

Oferujemy także pomoc przy likwidacji szkody. Poprzez kontakt z odpowiednim Towarzystwem  ubezpieczeniowym pośredniczymy w procesie odszkodowawczym:

- pomagamy Klientowi w sformułowaniu wniosku o odszkodowanie oraz w wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody

- przedstawiamy roszczenia Klienta Firmie Ubezpieczeniowej

- pomagamy w dopełnieniu przez Klienta wszelkich formalności, informujemy go o jego obowiązkach i prawach po wystąpieniu szkody