A A A

Korzystając z naszych usług Klient zyskuje opiekę doradcy w dziedzinie ubezpieczeń i reprezentanta jego interesów w kontaktach z ubezpieczycielami. 

    Kadra KB Faktor przejmuje szereg obowiązków ciążących na Kliencie, a wdrażane procedury ułatwiają ich pracę związaną z bieżącą obsługą ubezpieczeń.


Specjalizujemy się w ubezpieczeniach spółdzielni/zarządców nieruchomości.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Klient KB Faktor uzyskuje szereg korzyści:  

- szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy jej optymalnym koszcie,

- zastosowanie rozwiązań niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniających specyfikę organizacji i działalności,

- szybką i sprawną obsługę,

- monitoring terminowości rozliczeń i opłaty rat składek,

- profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i zamówień publicznych,

- pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód,

- pomoc w kontaktach z ubezpieczycielami, doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ryzyka ubezpieczeniowe, z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, jej kosztów, jak również standingu finansowego ubezpieczyciela,

- oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zleceniu brokerowi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,

- pracę zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników KB FAKTOR,

- pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.


Klient nie ponosi kosztów usługi Kancelarii Brokerskiej Faktor.

    Działając w imieniu i na rzecz Klientów pracujemy według ściśle określonych procedur, których celem jest stworzenie optymalnych warunków ochrony w zakresie ubezpieczeń.    

    Naszym Klientom skutecznie doradzamy również w zakresie tworzenia i obsługi grupowych ubezpieczeń na życie.